IFIN, Inštitut za finance
English

Reference

Seznam finančnih inštitucij in podjetij, kjer so zaposleni udeleženci seminarjev v organizaciji IFIN, Inštituta za finance (po abecednem vrstnem redu):

 • ACH d.d.
 • Abanka Vipa d.d.
 • Adriatic Slovenica d.d.
 • Agencija za trg vrednostnih papirjev
 • Alpha Bank Srbija a.d.
 • Banka Celje d.d.
 • Banka Slovenije
 • Banka Sparkasse d.d.
 • BKS - leasing d.o.o.
 • CMSR - Center za mednarodno sodelovanje in razvoj
 • Carinska uprava RS, Generalni carinski urad
 • Delavska hranilnica d.d.
 • Deželna banka Slovenije d.d.
 • ELAN, d.o.o.
 • Factor banka d.d.
 • Gorenjska banka d.d.
 • Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
 • HSE Invest d.o.o.
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 • KB Finance S.p.A.
 • KB1909 - Finančna delniška družba
 • KBM Infond DZU, d.o.o.
 • KBM Leasing d.o.o.-Skupina Nove KBM
 • Kemomed d.o.o.
 • KD Življenje d.d.
 • Kolektor LIV d.o.o.
 • Lafarge Cement d.o.o.
 • LHB Internationale Handelsbank Ag
 • List d.o.o.
 • Ljubljanska borza d.d.
 • Marand Inženiring d.o.o.
 • Menina d.d.
 • NLB d.d.
 • Nova KBM d.d.
 • P.IT.S - Poslovno IT svetovanje d.o.o.
 • PB Slovenije, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d.
 • Pokojninska družba A d.d.
 • Prigo d.o.o.
 • Primorski skladi d.d.
 • Privredna banka Beograd a.d.
 • Probanka d.d.
 • Prva Group plc.
 • RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
 • Raiffeisen banka d.d.
 • Raiffeisen Leasing d.o.o.
 • Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
 • SID banka d.d.
 • SKB banka d.d.
 • SKB Leasing d.o.o.
 • SRC sistemske integracije d.o.o.
 • Sava d.d.
 • Shell Adria d.o.o.
 • Sklad za financiranje razgradnje NEK
 • Skupna pokojninska družba d.d.
 • Slovenski regionalno razvojni sklad
 • SŽ-Centralne delavnice Ljubljana d.o.o.
 • Telekom Slovenije d.d.
 • Triglav DZU d.o.o.
 • Trimo d.d.
 • Tuš Holding d.o.o.
 • Volksbank d.d. Zagreb
 • Vzajemna, d.v.z.
 • Zavarovalnica Maribor d.d.
 • Zavarovalnica Tilia d.d.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance