IFIN, Inštitut za finance
English

Arhiv seminarjev


Obratni kapital - strateško orodje planiranja in preživetja podjetja

Ljubljana, M Hotel, 27. januar 2012
Seminar ponuja udeležencem boljše razumevanje pomembne vloge aktivnega upravljanja z obratnim kapitalom za uspešno poslovanje vsakega podjetja.
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »


Razmere na trgu nepremičnin in zakonske novosti pri sklepanju poslov z nepremičninami

Ljubljana, Hotel Central, 2. junij 2011
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »


Pravne možnosti podjetja v primeru stečaja dolžnika

Ljubljana, Hotel Central, 9. december 2010
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »


Dolgoročna poslovna uspešnost podjetja

Ljubljana, M Hotel, 22. oktober 2010
Vsak udeleženec prejme brezplačni vpogled v spletno boniteto informacijo AJPES eS.BON za poljubno podjetje
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »


Izračunavanje verjetnosti neplačila in obvladovanje kreditnega tveganja

Ljubljana, Central hotel, 3. in 4. marec 2010
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »


Upravljanje podjetja v zaostrenih gospodarskih razmerah in vzdrževanje njegove bonitete

Ljubljana, Central hotel, 20. november 2009
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »


Pomen finančnih kazalnikov in kvalitativnih informacij pri analizi kreditne sposobnosti podjetij v zaostrenih gospodarskih razmerah

Ljubljana, Central hotel, 24. april 2009
Slovenski inštitut za revizijo je seminar točkoval kot K = 0,9; u = 7; Ku = 6,3 (B)
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »


Upravljanje z likvidnostjo in likvidnostnim tveganjem

Ljubljana, City hotel, 12. in 13. februar 2009
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »


Izračunavanje verjetnosti neplačila in obvladovanje kreditnega tveganja

Ljubljana, Central hotel, 11. in 12. december 2008
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »


Investiranje v dolžniške vrednostne papirje, trgovanje in zavarovanje portfelja s terminskimi pogodbami in drugimi izvedenimi finančnimi instrumenti ter upravljanje s tveganji

Ljubljana, Hotel Lev, 23. in 24. oktober 2008
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »


Implementacija nove kapitalske ureditve na področju kreditnih tveganj

Terme Olimia, Hotel Sotelia, 2. in 3. junij 2008
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »


Kompleksnejše metode za merjenje tržnih tveganj - kako implementirati Basel 2 in Solventnost 2?

Terme Zreče, 22. in 23. april 2008
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »


Investiranje v finančne instrumente in obvladovanje tveganj

Terme Zreče, 6. in 7. december 2007
Slovenski inštitut za revizijo je seminar točkoval kot K = 0,9; u = 12; Ku = 10,8 (B)
Acrobat PDF dokumentPodrobnosti o seminarju »

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance